Regulamin

Regulamin Ośrodków Wypoczynkowych „Bajkowa Kraina” oraz Kompleks Bajkowa Kraina” w Rusinowie.

        Aby zapewnić bezpieczny i spokojny pobyt w naszych ośrodkach prosimy o zapoznaniu się z naszym Regulaminem. Rezerwacja pobytu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15 w dniu przyjazdu do godz. 10 w dniu odjazdu.
 2. Wynajmujący zobowiązany jest do uregulowania całej należności za pobyt przed odbiorem kluczy.
 3. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego z własnej przyczyny, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 4. Wynajmujący nie może przekazać innym osobom nie zameldowanym do korzystania z zajmowanego przez niego domku i kluczy.
 5. Przekazanie kluczy i zdanie domku następuje w obecność właściciela Ośrodków lub osób do tego upoważnionych
 6. W momencie przekazanie kluczy do domku Wynajmujący staje się odpowiedzialny za przedmioty oddane do użytkowania. Za jakiekolwiek braki i usterki odpowiada aktualny gość domku.
 7. Ośrodki nie przyjmują depozytów w formie pieniężnej i rzeczowej.
 8. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz innych używek.
 9. Na tarasach obowiązuje całkowity zakaz grillowania.
 10. W domku nie wolno używać wszelkich przyrządów zasilanych energią elektryczną lub gazową, które nie są na wyposażeniu danego domku.
 11. Zabrania się wnoszenia na teren ośrodka materiałów wybuchowych itp.
 12. Właściciel Ośrodków nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do Gości pozostawione w domkach lub na terenie ośrodków, oraz nie ponosi za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka – parking niestrzeżony. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
 13. Dzieci poniżej 16 roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodków pod stałym nadzorem rodziców czy opiekunów prawnych. Rodzice i opiekunowie prawni ponoszą wszelką odpowiedzialność zarówno prawną jak i materialną za szkody powstałe w wyniku działalności dzieci.
 14. Pobyt dzieci na placach zabaw oraz na boiskach piłkarskim oraz do siatkówki dozwolony jest pod opieką osób dorosłych, które biorą całą odpowiedzialność za ich czyny jako ich rodzice czy opiekunowie prawni jak również za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie placów zabaw i boisk.
 15. Rodzice i opiekunowie prawni biorą odpowiedzialność za zachowanie dzieci przy ognisku.
 16. Zabrania się palenie ogniska na terenie ośrodków w miejscach do tego nie przeznaczonych.
 17. Na terenie ośrodków obowiązuje zakaz jazdy rowerem, gokartami itp.
 18. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22 do godz. 7.
 19. Podczas Ciszy Nocnej zabrania się słuchania głośno muzyki, krzyków i innych zakłócających spokój zachowań.
 20. Akceptujemy zwierzęta które Wynajmujący powinien zgłosić podczas telefonicznej czy meilowej rezerwacji.
 21. Zwierzęta nie mogą się poruszać na terenie ośrodka bez smyczy.
 22. Szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi ich właściciel/wynajmujący.

            Przebywanie na terenie naszych Ośrodków jest jednoznaczne ze znajomością i akceptacją Regulaminu. W przypadku naruszeń postanowień Regulaminu, właściciel Ośrodków może odmówić świadczenie usług osobom, które je naruszają.

Skontaktuj się z nami


  Znajdź nas na mapie

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce ullamcorper convallis lacus.