Provozní řád

Provozní řád Rekreačních středisek „Bajkowa Kraina“ a „Kompleks Bajkowa Kraina“ v Rusinowě.

Pro zajištění bezpečného a klidného pobytu v našich střediscích si prosím přečtěte náš Provozní řád. Rezervace pobytu znamená souhlas s tímto řádem.

 1. Ubytování začíná v 15 hod. v den příjezdu a končí v 10 hod. v den odjezdu.
 2. Nájemce je povinen uhradit celou částku za pobyt před vyzvednutím klíčů.
 3. Zkrátí-li nájemce dobu pobytu z vlastního důvodu, částka za nevyužitou dobu se nevrací.
 4. Nájemce nesmí předat chatu a klíče jiným osobám, které nejsou přihlášeny k jejich užívání.
 5. Vracení klíčů a předání chaty probíhá za přítomnosti majitele Středisek nebo osob k tomu oprávněných.
 6. Okamžikem předání klíčů od chaty odpovědnost za věci předané do užívání přechází na nájemce. Za případné nedostatky a závady odpovídá současný host.
 7. Střediska neuchovávají hotovost ani cennosti.
 8. Kouření a užívání jiných stimulantů je v chatách přísně zakázáno.
 9. Grilování je na terasách přísně zakázáno.
 10. V chatě je zakázáno používat jakákoli elektrická nebo plynová zařízení, která nejsou součástí vybavení dané chaty.
 11. Do areálu středisek je zakázáno vnášet výbušniny apod.
 12. Majitel Středisek nenese hmotněprávní odpovědnost za věci Hostů ponechané v chatách nebo v areálu středisek a neodpovídá za poškození nebo odcizení automobilů ponechaných na parkovišti střediska – parkoviště není hlídané. Za zabezpečení svých věcí proti krádeži a poškození odpovídají jejich majitelé.
 13. Děti mladší 16 let by měly být v areálu Středisek pod stálým dohledem rodičů nebo zákonných zástupců. Rodiče a zákonní zástupci nesou veškerou právní i hmotnou odpovědnost za škody způsobené dětmi.
 14. Pobyt dětí na hřištích a na fotbalových a volejbalových hřištích je možný pouze pod dohledem dospělých osob, které za jejich jednání nesou plnou odpovědnost jako jejich rodiče nebo zákonní zástupci, jakož i za případné následky těchto jednání a situací, ke kterým na těchto hřištích dojde.
 15. Rodiče a zákonní zástupci nesou odpovědnost za chování svých dětí u táboráku.
 16. Ve střediscích je zakázáno rozdělávat oheň na místech, která k tomu nejsou určena.
 17. Ve střediscích je zakázáno jezdit na kolech, motokárách apod.
 18. Noční klid platí od 22:00 do 7:00 hod.
 19. Během nočního klidu je zakázáno poslouchat hlasitou hudbu, křičet a chovat se rušivým způsobem.
 20. Akceptujeme domácí zvířata, ale Nájemce je povinen je předem oznámit při rezervaci telefonicky nebo e-mailem.
 21. Zvířata se po areálu střediska nesmí pohybovat bez vodítka.
 22. Za škody způsobené zvířaty odpovídá jejich majitel/nájemce.

Pobyt v areálu našich Středisek znamená seznámení a souhlas s Provozním řadem. V případě porušení pravidel Provozního řádu může majitel Středisek odmítnout poskytování služeb osobám, které je porušují.

Kontaktujte nás


  NAJDĚTE NÁS NA MAPĚ